Poziv za Izbornu Skupštinu PD Ludbreg

pdl-admin Uncategorized

Temeljem čl.38 Statuta Pčelarskog društva Ludbreg i odluke Upravnog odbora Društva upućujem vam

P O Z I V

za Izbornu Skupštinu PD Ludbreg za dan 01.03.2020. u 10,00 sati u restoranu Podravska ruža u Malom Bukovcu.

Za Izbornu Skupštinu Društva predlažem slijedeći  dnevni  red:

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje dnevnog reda
 2. Izbor radnih tijela Skupštine – radnog predsjedništva, verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Podnošenje izvješća:
  – predsjednika o proteklom razdoblju
  – financijsko izvješće
  – nadzornog odbora
 4. Izvještaj verifikacijske komisije o broju prisutnih članova
 5. Rasprava po izvješćima, usvajanje istih
 6. Davanje razrješnice dosadašnjem predsjedniku, Upravnom i Nadzornom odboru
 7. Isticanje i izbor novih tijela Udruge-predsjednika,članova Upravnog i Nadzornog odbora
 8. Obraćanje novoizabranog predsjednika i predstavljanje članova Upravnog i Nadzornog odbora
 9. Prijedlog Programa rada za 2020. godinu, te financijskog plana, rasprava i donošenje istih
 10. Izbor izaslanika za Godišnju skupštinu HPS-a
 11. Pitanja i prijedlozi
 12. Riječ gostiju

Zbog provođenje aktivnosti iz Programa rada molim vas da na Skupštinu donesete 0.5 – 1 kg meda. HVALA!

Radujem se vašem dolasku na Skupštinu.

M  E  D  N  O

Predsjednik Društva
Krešo Piljak