Prolongacija rokova za mjere NPP-a za 2020. g. do 20. lipnja

pdl-admin Uncategorized

Na prijedlog Hrvatskog pčelarskog saveza, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o dopunama pravilnika o provedbi mjera NPP-a za  razdoblje od 2020. – 2022. godine na službenim stranicama Narodnih novina broj41 od 3. travnja 2020. godine. 

Zbog posebnih okolnosti uzrokovanih širenjem CoV bolesti (COVID-19) i proglašenja pandemije, zahtjevi za sufinanciranje propisani za mjere Tehničke pomoći pčelarima i organizacije pčelara, Suzbijanja štetnika i bolesti pčela, naročito varooze te Racionalizacije troškova selećeg pčelarenja za 2020. godinu podnose se Agenciji za plaćanja do 20. lipnja 2020. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_41_874.html