Povjerenici Hrvatskog pčelarskog saveza

Povjerenici za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka, te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama

Koprivničko-križevačka županija:

 1. Marijan Gašparov-(098/497-666), PU „Bagrem“ Kloštar Podravski;
 2. Josip Pintar-(098/458-147), PU „Bagrem“ Đurđevac;
 3. Miroslav Vrban-(098/1818-779), PU „Lipa“ Koprivnica;
 4. Tomislav Petrus-(091/2527-345), PU „Križevci“ Križevci.

Brodsko-posavska županija:

 1. Stipo Vidošić-(098/848-928, 035/383-122), PU „Nektar“ Nova Gradiška;
 2. Ladislav Konopka-(098/9591-448), PU „Zrinski“ Slavonski Brod;

Grad Zagreb:

 1. Ivan Tucaković-(092/3000-362), PU „Lipa“, Maja, Degenija, Pčela;
 2. Darko Makarun-(091/510-8217), PD Zagreb;
 3. Boris Kovačević-(098/584-243), PU „Propolis“;

Bjelovarsko-bilogorska županija:

 1. Dalibor Herclik-(043/448-190, 098/660-281), PU „Maslačak“ Grubišno Polje;
 2. Nemanja Vlahović-(099/680-1115), PU “Cvijet“ Garešnica;
  PU „Đuro Sulimanović“ Garešnica
 3. Franjo Anić-(098/453-877), PU „Čazma“ Čazma;
 4. Jaromir Vrbicky-(098/847-542), PU „Bagrem“ Daruvar;
 5. Blagoja Zorić -(091/569-1667), PU “Bilogora” Bjelovar

Dubrovačko-neretvanska županija:

 1. Tadija Glavinić-(098/9557-956), PU „Mandarina“ Opuzen
 2. Ivo Vlašić-(099/2162-503, 020/487-105), PU „Rusmarin“ Župa Dubrovačka,
 3. Mario Bajo-(098/1874-651, 020/690-005), PU „Kadulja“ Metković;
 4. Davor Družijanić-(020/687-265, 098/285-100), PU „Planika“ Ploće,
 5. Luka Čupić-(098/160-9608), PU „Nada“ Konavle;
 6. Ivan Lopina-(098/243-919), PU „Dubrovačko primorje“ Majkovi
 7. Vlaho Komparak-(091/4343-413), PU „Vrijesak“ Pelješac;

Istarska županija:

 1. Gortan Cvetko-(052/874-444), PU „Labin“ Labin;
 2. Miro Bulić-(091/5933-478), PU „Pula“
 3. Željko Ravnić-(098/435-062), PU“Lipa“ Pazin;
 4. Vinko Dantinjana -(052/825-656, 091/7345-079), PU“Lipa“ Pazin;
 5. Emil Prodan-(091/666-29-81), PU“Buzet“, Buzet;
 6. Onelio Žiković-(052/449-255, 091/514-44-34), PU“Nektar“ Poreč.
 7. Slavko Biuk-(091/594-9493), PU Bujštine, Buje

Karlovačka županija:

 1. Dalibor Rahija-(099/677-4015)PU „Žakanje“ Žakanje;
 2. Ivan Erdeljac-(047/414-479, 091/898-3794) PU „Duga Resa“ Duga Resa;
 3. Darko Puškarić-(047/639-159, 091/1537-190), PU „Ogulin“ Ogulin;
 4. Branko Profozić-(092/108-4859), PU „Karlovac“ Karlovac;
  (098/1362-762), PU „Kostenjar“ Ribnik;
 5. Darko Kovačević-(091/75-55-100), PU“Srce“ Slunj-Rakovica-Cetingrad.

Krapinsko-zagorska županija:

 1. Dragutin Jureša-(049/232-956, 098/880-445), PU „Hrvatsko zagorje“ Zabok;
 2. Ivan Kožić-(098/1640-049), PU „Nektar“ Konjšćina;
 3. Dragutin Vučković-(091/576-2831), PU „Gaj“ Mače;
 4. Siniša Jurinjak-(091/162-9407), PU „Krapina“ Krapina;
  Ivica Jedvaj-(098/754-541), pomoćni povjerenik za PU „Krapina“ za PU „Dar prirode“ općine Jesenje
 5. Igor Hustić-(098/9739-758), PU „Medeni“ Pregrada;
 6. Stjepan Smičić-(049/553-263, 098/1850-770), PU „Kvirin Broz“ Klanjec;
 7. Vlahek Zdravko-(098/183-2986), PU „Pletara“ Lobor

Ličko-senjska županija:

 1. Radmilo Ivančević, (099/2052-323), PU „Slap“ Plitvička Jezera
 2. Željko Nekić-(098/973-6922), PU „Drača“ Senj;
 3. Željko Čorak-(099/3111-627), PU „Gospić“
 4. Matej Špoljarić-(095/197-22-66), PU „Maslačak“ Otočac

Osječko-baranjska županija:

 1. Dragan Zlosa-(031/611-008, 099/2161-059), PU „Pčela“ Našice;
 2. Pavo Kraljik-(031/702-376, 095/5183-741), PU „Baranja“ Beli Manastir;
 3. Željko Rašić -(091/549-6737), PU „Pčela“ Osijek;
 4. Dalibor Mihaljević-(031/651-436, 098/559-139), PU „Valpovština“ Valpovo;
 5. Ratko Cerovećki-(095/904-16-23, 031/630-171), PU“Bagrem“ Donji Miholjac;
 6. Josip Kmet-(091/721-6027), PU “Đakovština“ Đakovo
  PU „Levanjska Varoš“

Međimurska županija:

 1. Željko Trupković-(098/213-790), PU „Akacija“ Čakovec
 2. Ivan Mihoci-(095/8075-032, 040/643-171), PU „Nektar“ Prelog

Požeško-slavonska županija;

 1. Tihomir Martinović-(098/9066-070, 034/421-296), PU „Pakrac-Lipik“;
 2. Željko Balen-(098/793-303), PU“Zlatna dolina“ Požega
 3. Dragan Stojačić-(099/376-3842), PU „Slavonska pčela“ Požega

Primorsko-goranska županija:

 1. Damir Zanoškar-(098/1991-970), PU „Medun“ Delnice;
 2. Arsen Cetinski-(098/910-8984), PU „Medun“ Delnice;
 3. Dinko Kolić-(098/9293-260), PU „Smreka“ Vrbovsko;
 4. Antun Arh-(051/824-179), PU „Čabar“ Čabar;
 5. Nenad Bojanac-(051/248-665, 099/787-3400), PU „Kuš“ Crikvenica i općina Vinodolska;
 6. Antonio Komadina-(091/949-6447), PU „Novi Vinodolski“ Novi Vinodolski;
 7. Mirko Almaši-(091/526-4934), PU „Kadulja“ Krk;
  Edo Hero-(091/901-0613), PU „Kadulja“ Krk; - pomoćni povjerenik
 8. Boris Žele-(098/431-322), PU „Učka“ Opatija
 9. David Kučić-(091/543-66-21), PU „Kuš“ Cres-Lošinj;
 10. Ivica Fajdetić-(097/644-1081), PU „M. Barač“ Rijeka,
 11. Nedjeljko Tafarija Karlić-(098/720-136), PU „Rab“ Rab;
 12. Tomislav Majnarić-(099/5922-447), PU „Žbela“ Delnice

Sisačko-moslovačka županija:

 1. Dragoljub Arbutina-(044/878-077, 091/9399-121), PU „Kesten“ Dvor;
 2. Martin Boltužić-(095/806-80-10), PU „Petrinja“ Petrinja;
 3. Ljubomir Paripović – (098/764-783), PU „Glina“
 4. Ivan Lacković-(044/851-116, 098/186-4772), PU „Kostanj“ Hrvatska Kostajnica;
 5. Drago Apalović-(091/896-5578), PU „Sisak“ Sisak;
 6. Tomislav Potočki-(098/582-704), PU „Metvica“ Kutina,
 7. Dražen Kocet-(098/553-511), PU „Lipa“ Popovača,
 8. Damir Bukvić-(091/514-9023), PU „Metvica“ Novska.
 9. Tomislav Krapljan – (098/906-3523), PU „Sunja“
 10. Matija Macut – (044/494-015), PU „Žalac“ Topusko,

Splitsko-dalmatinska županija:

 1. Šućur Tomislav-(098/175-1894), PU „Vrisak“ Imotski;
 2. Ivan Mravak-(021/839-008, 099/6799-122), PU „Matica“ Otok Dalmatinski;
 3. Ivan Liović-(095/901-9790, 021/824-580), PU „Vrdovo-Hrvace“ Hrvace;
 4. Mirko Ljubičić-(097/663-6292), PU „Ulišće“;
 5. Tonći Kovačić-(098/370-588), PU „Cetina“ Omiš;
 6. Frane Fistonić-(091/174-1222), PU „Levanda“ Hvar;
 7. Ivan Vuletić-(098/180-7834), PU „Dinara“ Vrlika,
 8. Ivan Runje-(021/839-260, 098/9582-396), PU „Vrisak Sinj“ Sinj;
 9. Ivo Roguljić-(091/727-4220), PU “Ružmarin” Split.
 10. Frane Vrsalović-(098/286-342, 021/544-347), PU „Kaduja“ Brač
 11. Ivan Rogulj-(095/527-9604), PU „Trogir“, Trogir
 12. Neven Trogrlić-(091/505-1190), PU “Radobilje“ Žeževica
 13. Slavko Stojić-(098/9235-904), PU „Tilovina“ Zagvozd
 14. Dražen Turić-(021/672-125, 098/456-054), PU "Vrisak" - Vrgorac
 15. Joško Šabić-(099/794-6545), PU "Kadulja" Makarska
 16. Petar Babić-(021/811-760, 095/905-8294), PU „Trilj“ Trilj
 17. Ivo Tomić-(091/557-7883), PU Kaštela, Kaštela

Šibensko-kninska županija:

 1. Ivan Eberhart-(098/1876-390), PU „Drača“ Knin,
  PU „Zagora“ Unešić
  PU „Čikola“ Ružić
 2. Jakov Matešić-(098/870-267, 023/332-733), "Pčela" – Šibenik

Virovitičko-podravska županija:

 1. Zdenko Capan-(098/983-45-71), PU „Bagrem“ Pitomača;
 2. Dubravko Milanović-(095/520-9528, 033/726-222), PU „Virovitica“ Virovitica;
 3. Ivica Sertić-(098/902-8418), PU „Lipa“ Slatina,
 4. Milanko Jeličić-(033/565-040, 098/1807-294), PU „Papuk“ Voćin,

Varaždinska županija:

 1. Branko Berić-(095/551-0155), PD „Varaždin“ Varaždin;
 2. Mario Međeral-(098/852-423), PD „Ludbreg“ Ludbreg;

Vukovarsko-srijemska županija:

 1. Danijel Čajko-(098/958-4645), PU „Matica“ Županja;
 2. Danilo Milanković-(098/824-432), PU „Milena“ Borovo;
 3. Branko Višnjić-(098/970-5885), PU „Vukovar 91“, Vukovar;
 4. Ivan Grgić-(095/80-100-40), PU „Nektar“ Vinkovci;
 5. Boško Gvero-(098/839-111), PU „Cornacum“ Vukovar
 6. Petar Grbanović-(098/845-207) PU „Grac“ Nijemci
 7. Dragan Mandić-(092/230-8638) PU „Cvelferija“ Vrbanja

Zagrebačka županija:

 1. Mile Jurić-(098/1777-174), PU „Samobor i Sv. Nedelja“ i PU „Sveta Nedelja“
 2. Zdravko Benedik-(098/9345-693; 091/497-3260), PU „Vrbovec“ Vrbovec;
 3. Božidar Novosel-(01/2060-874, 099/1966-626), PU „Matica“ Sv. Ivan Zelina;
 4. Tomislav Svetec-(091/560-2005), PU „Maslačak“ Dugo Selo;
 5. Tomislav Samarin-(098/185-8414), PU „Lipa“ Jastrebarsko;
  Zdravko Gumbarević-(01/6291-401), pomoćnik povjerenika PU „Lipa“ Jastrebarsko za udrugu PU „Kupska dolina“ Pisarovina
 6. Nikola Brnada-(098/904-6999), PU „Turopolje“ Velika Gorica;
 7. Martina Puškarić-(095/5955-157), PU „Križ“ Moslavina,
 8. Tomislav Mikelec-(098/9692-918), PU „Ban J. Jelačić“ Zaprešić

Zadarska županija:

 1. Anđelko Baričević-(098/705-956), PU „Kadulja“ Pag
 2. Marko Lučić-(091/7350-237), PU „Zadar“ i PU „Dalmatinka“ Zadar
 3. Slobodan Knez (098/176-1564), PU Vrisak, Benkovac
 4. Vladimir Javorović (099/7933-732), PU Vrijesak, Gračac